Takstmann Robert Solberg AS

Tjenester

Fagmann på visning

Nytt bosted er en investering i fremtiden!

Som byggmester og fagmann, så går vi sammen igjennom boligen. Jeg kan komme med råd om hvordan boligen kan tilpasses deg og din familie og for å se om det eventuelt er noen feil og mangler på bygningsdeler som må skiftes ut eller oppgraderes.

Eierskifte/ tilstandsrapport

I en slik rapport så blir boligen nøye kontrollert og vurdert. Dette er en oversiktlig rapport med tilstandsgrader over alle bygningsdeler i boligen. 

Verdi og lånetakst

En verditakst gir deg en innsikt i boligens forventede markedsverdi med tomt og teknisk verdi som grunnlag. Denne benyttes oftes ved boligsalg, forbedring av lånevilkår eller arveoppgjør. 

Skade/ reklamasjonsrapport

Får du en skade i din bolig, så er det bare å ta kontakt med meg. 

Jeg gir deg en faglig vurdering og en kartlegging av skadeomfanget og skadeårsak samt estimerer utbedringskostnadene.